• slider-image
    จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
    สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
  • slider-image
    จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
    สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วย

สอบถามสินค้า

Home

 

บริษัท นิซูกิ เมดิคอล จำกัด

นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่บ้าน

คุณภาพดี บริการส่งทั่วประเทศ
โทร. 093-461-8895

 

 

 

 

สินค้าแนะนำ

 

Top